ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

 • Müşteri İlişkilerinin Sağlanması ve Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması İlkesi ile,
 • Kalite için, Takım Ruhunu Benimsemiş Katılımcı Personel Yapısı ile Politikalarını Sürekli İyileştirmeyi,
 • Yürürlükteki Kanun ve Yönetmelikler Çerçevesinde Çalışmalarını Yürütmeyi,
 • Kaliteİş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Bilinci Oluşturmayı ve Bunu Sürdürülebilir Bir Değer Haline Getirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini ve Çevreyi etkileyecek noktaları sistemli bir şekilde tespit ederek, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı,
 • Çevreye ve Beraber Yaşadığı Tüm Canlılara Saygılı Olmayı, Çalışanların Sağlık ve Can Güvenliğini Ön Planda tutmayı,
 • Çalışanların Mutluluğu ve Takım Yaklaşımını Her Zaman Korumayı,
 • Rekabetçi Pazar Şartlarını İzleyerek En İleri Teknolojiyi Kullanmayı,
 • Uygulanabilir Şartları Karşılama Taahhüdü ile,
 •  Kalite Yönetim Sistemin Etkinliğini Sürekli İyileştirmeyi Taahhüt ederek,
 • Çalışmakta Olduğumuz Sektörün Kanuni Şartlarına Uyarak Sektörümüzde Lider Olmak ve Lider Kalmak.

 

POLİTİKAMIZDIR.